Regulamin

:Home » Regulamin

Wstęp

 1. Właścicielem Sklepu i strony internetowej www.oldnewstyle.com jest: Old New Style Ewa Mihułka-Piasecka, ul. Tarczyńska 11, 02-023 Warszawa, NIP: 5342099518, REGON: 350619843, wpisany do CEIDG, dalej zwany Właścicielem.
 2. Sklep Old New Style prowadzi sprzedaż stacjonarną jak i sprzedaż wysyłkową na terenie Polski mebli, dodatków oraz produktów do stylizacji mebli. Na stronie internetowej dostępny jest asortyment z aktualnej oferty Sklepu.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów wysyłkowych w Sklepie.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.

Oferta

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Old New Style nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient potwierdzając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w mailowym zamówieniu produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania płatności za zakupiony towar.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. Ewentualne zmiany cen produktów, nie będą dotyczyć towarów, na które Klient złożył już zamówienie.
 3. Pracownicy Sklepu dokładają wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Ze względu na fakt, iż w Old New Style sprzedawane są produkty również używane, jeżeli jest taka możliwość, przed złożeniem oferty kupna, Klient powinien udać się bezpośrednio do Sklepu w celu zapoznania się ze stanem towaru.

Zamówienie

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia za pośrednictwem strony www.oldnewstyle.com podając swoje dane osobowe bądź dane firmy. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmian).
 2. Zamówienia przyjmowane są drogą e-mailową lub za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.oldnewstyle.com (z e-mailowym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia).
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:
  a) Towar znajdujący się na stanie magazynowym: e-mailowe potwierdzenie warunków zamówienia przez Klienta lub jego akceptacja warunków dostawy i płatności w sklepie internetowym oraz zaksięgowanie przelewu przez sklep Old New Style lub odbiór przesyłki za pobraniem,
  b) Towar nie znajdujący się na stanie magazynowym: e-mailowe potwierdzenie warunków zamówienia przez Klienta lub jego akceptacja warunków dostawy i płatności w sklepie internetowym oraz zaksięgowanie przelewu przez sklep Old New Style lub odbiór przesyłki za pobraniem.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności lub w sytuacji, gdy w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia nie zostanie dokonana wpłata na konto.
 5. W przypadku wybrania opcji przelewu jako sposobu płatności, zamówienie będzie zrealizowane po otrzymaniu złożonego przez Klienta zamówienia oraz zaksięgowaniu przelewu przychodzącego na rachunku bankowym Old New Style Ewa Mihułka – Piasecka o numerze 93 1050 1924 1000 0092 5935 9074. W przypadku niedochowania któregokolwiek z warunków zamówienie zostanie anulowane.
 6. E-mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Old New Style nastąpi nie późnej niż w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia, oraz po zaksięgowaniu płatności na wyżej wymienionym koncie.
 7. Ewentualne anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko przed wysłaniem przez Sklep towaru. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub drogą e-mailową. Potwierdzeniem przyjęcia anulacji zamówienia będzie wiadomość zwrotna do Klienta w formie e-maila.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem sprzedawca Old New Style skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 9. W przypadku mebli i przedmiotów wykonywanych na indywidualne zamówienie: czas realizacji rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na koncie zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia. W zależności od dostępności określonego wzoru mebla bądź tkaniny, realizacja zamówienia może potrwać od 4 do 12 tygodni. Wpłata pozostałej należności musi nastąpić przed odbiorem zamówienia. Zamówienie należy odebrać w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia, że jest gotowy, inaczej trafi do powtórnej sprzedaży, a zaliczka przepadnie.

Warunki dostawy

 1. Towar może zostać dostarczony przez kierowcę Sklepu, firmę kurierską lub odebrany osobiście w punkcie odbioru. Sposób dostawy określany jest przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Termin dostawy zamówionych towarów znajdujących się na stanie magazynowym Old New Style, liczony od momentu przekazania zamówionego towaru do kierowcy Sklepu lub kuriera, wynosi do 10 dni roboczych (przeważnie jednak następnego dnia roboczego, chyba że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin).
 3. Adres, na który ma być dostarczony zamówiony towar dostawy przez kierowcę Sklepu lub kuriera, określany jest przez Klienta podczas realizacji zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany kierowcy Sklepu lub kurierowi, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 5. Odbiór osobisty wymaga telefonicznego lub e-mailowego poinformowania pracowników Sklepu przez Klienta.
 6. Koszt dostawy brutto na terenie Polski w dni robocze w godzinach 8-19:
  a) standardowa paczka kurierska o wadze do 15 kg z przedpłatą – 15 zł.
  b) standardowa paczka o wadze do 15 kg z przedpłatą i z odbiorem przez Klienta z paczkomatu – 12 zł.
  c) standardowa paczka kurierska o wadze do 15 kg z płatnością przy odbiorze – 20 zł.
  d) transport kierowcy Sklepu – ustalany indywidualnie z Klientem (w przypadku mebli gabarytowych).
  e) odbiór osobisty w naszym Sklepie stacjonarnym – bezpłatny.

Płatności i bezpieczeństwo

 1. Za dokonane zakupy w Sklepie Klient może zapłacić w jeden z następujących sposobów:
  a) przelew bankowy na konto Właściciela w ING Bank o numerze 93 1050 1924 1000 0092 5935 9074
  b) płatność przy odbiorze (kartą płatniczą lub gotówką)
 2. Koszty dostawy określone są w niniejszym regulaminie (pkt. warunki dostawy).
 3. Warunkiem wydania towaru Klientowi jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na upoważnienie Właściciela do wystawiania faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.
 5. W przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej) do każdego zamówienia Właściciel dołącza paragon. Faktura VAT będzie wystawiona tylko w sytuacji, gdy kupujący zażąda takiego dokumentu.
 6. Jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, Właściciel będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT, po wcześniejszym przesłaniu wymaganych informacji za pośrednictwem wiadomość e-mail lub formularza informacyjnego w sklepie online.

Reklamacje

 1. Każdy mebel używany jest poddany renowacji i podlega gwarancji tylko w określonym zakresie. Stare meble mają prawo się rozsychać, pomimo że zostały poddane naprawie. Każda renowacja lub naprawa podlega indywidualnej wycenie. Rozeschnięcia nie podlegają reklamacji. Pracownicy Old New Style dokładają wszelkich starań, aby meble były zrobione dobrze. Stare meble mogą posiadać pewne ubytki, które nie podlegają naprawie. Klient przed zakupem zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem dotyczącym stanu mebla. Klient musi mieć na uwadze, że meble stare są delikatne i wymagają szczególnego użytkowania, szczególnie, że m.in. meble wykończone woskiem lub politurą szelakową nie są odporne na wodę i wysoką temperaturę.
 2. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sklepem Old New Style (kontaktowe numery telefonów wskazane są w zakładce KONTAKT) . Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest koniecznym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Jeśli uszkodzenie towaru zostało stwierdzone bez obecności Kuriera, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym telefonicznie lub mailowo pracowników Sklepu oraz przesłać drogą mailową fotografię dokumentującą uszkodzenia produktu. Pracownicy niezwłocznie podejmą kroki mające na celu wyjaśnienie sytuacji. Sklep w ciągu 7 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji. Wymiana produktu na nowy zostanie zrealizowana w okresie 3 dni roboczych (transport pełnowartościowego produktu będzie połączony z odebraniem przez Kuriera produktu będącego przedmiotem reklamacji ) , zaś ewentualny zwrot kwoty zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy.
 4. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu, w którym Klient dokonywał zakupu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić wpłaconą kwotę. Sklep zwykle w ciągu 24 godzin dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar nie będzie nosił znamion uszkodzenia lub innego uszczerbku w skutek eksploatacji Klienta, zwrot zostanie przyjęty. W przypadku, gdy sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, a kupującym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, wystawiona zostanie faktura korygująca. Zostanie ona wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Właściciel dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta w ciągu 48 godzin.
 5. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny, koszty ich odesłania ponosi Klient. Opłata ta nie jest rozumiana jako odstępne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
 6. Towar przeceniony, sprzedawany po cenie promocyjnej nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
 7. Old New Style nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych do nas za pobraniem.

Prywatność

 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 8 regulaminu, zbierane są przez Właściciela w celu prowadzenia sprzedaży oraz działań marketingowych. Każdy Klient sklepu Old New Style przekazuje swoje dane dobrowolnie w chwili akceptacji warunków umowy sprzedaży.
 2. Klient podaje dane niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży.
 3. Przekazanie danych osobowych sklepowi Old New Style jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Zebrane dane osobowe są administrowane przez Old New Style lub podmioty działające na rzecz Old New Style i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w tym między innymi poprzez przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 6. Klient Sklepu ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia zgody na marketingowe wykorzystywanie.
 7. Składając zamówienie, Klient akceptuje niniejszy regulamin, zgadzając się na wykorzystanie przez Old New Style jego danych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych.

Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do projektu strony internetowej zastrzeżone są przez właściciela Sklepu.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów, a także zdjęć i treści zawartych w dziale „Blog”) bez pisemnej zgody Sklepu.
 3. Wszystkie informacje dotyczące dostawców oraz ich produktów pochodzą z ogólnie dostępnych materiałów dostawców, ich stron internetowych lub informacji handlowych przesłanych do sklepu Old New Style.

Postanowienie końcowe

 1. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (ceny brutto).
 2. Cena wyświetlana na karcie produktu nie uwzględnia kosztów transportu towaru. Koszty transportu uzależnione są od formy transportu i formy płatności.  Te informacje zawarte są w pkt. „warunki dostawy” lub (w przypadku mebli gabarytowych) ustalane indywidualnie z pracownikiem Sklepu.
 3. Wszelkie opinie i sugestie dotyczące naszych produktów i usług prosimy kierować pod adres oldnewstyle.com@gmail.com Będziemy wdzięczni za poświęcony nam czas.
 4. Old New Style zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie www.oldnewstyle.com